Studenten plegen ongestraft plagiaat

Bijna 60 procent van de studenten aan de Universiteit Utrecht pleegt via internet plagiaat bij het maken van een werkstuk. Dat komt naar voren uit een onderzoek van de Stichting Onderwijs Evaluatie Rapport, verbonden aan de Universiteit Utrecht. De meeste studenten nemen nog wel de moeite om woorden aan te passen of te verschuiven.

Bijna een op de twaalf studenten zegt in de enquÍte dat ze letterlijk internetstukken overneemt zonder bronvermelding. Er werden in totaal 888 studenten geÔnterviewd. Het is voor het eerst dat een zo grootschalig onderzoek is gedaan naar het plegen van plagiaat.

De plagiŽrende student zegt bijna nooit tegen de lamp te lopen. Slechts 3,6 procent zegt wel eens door een docent te zijn aangesproken op het vermoeden van plagiaat. Volgens de regels zouden deze gevallen moeten worden voorgelegd aan de examencommissie. Deze commissie kan na twee bewezen gevallen van plagiaat de student voor een jaar van onderwijs uitsluiten. In de praktijk blijkt dat echter zelden te gebeuren.

In het onderzoek wordt een docent aangehaald die zegt dat onderzoek naar plagiaat veel tijd kost. "Als het een kleine overtreding is, heb je niet altijd zin om een heel dossier aan te leggen en naar de examencommissie te stappen. De opdracht opnieuw laten maken is dan wel eens een optie."

Eerstejaars
Met name de eerstejaars nemen het letterlijk overnemen van andere bronnen niet zo nauw. Zo zegt een kwart zo het werk van een ander in te dienen als eigen werk. Onderzoekster Lieke Brenters meent dat veel eerstejaars niet weten dat dit niet mag. "Op de middelbare school gebeurt dit volop, en ze hebben geen informatie gekregen dat het op de universiteit niet mag."

PlagiŽren wordt door de meeste studenten niet gezien als een probleem. Zeker niet als de student het in zijn eigen woorden overneemt. Ook veel docenten zien daar weinig kwaad in. Slechts een krappe meerderheid van 52 procent vindt dit 'zeer' of 'redelijk onaanvaardbaar'.