Nederlanders voelen zich veiliger

314 had ons via de nieuws-submit te melden:

Minister van Justitie Piet Hein Donner en minister van Binnenlandse Zaken Johan Remkes hebben vandaag de Politiemonitor Bevolking 2005 naar de Kamer gestuurd. Hieruit blijkt dat de Nederlandse bevolking zich veiliger voelt en dat dit ook uit cijfers blijkt: minder burgers zijn slachtoffer geworden van een misdrijf.

Zo zijn minder mensen slachtoffer geworden van woninginbraak, diefstal uit de auto, vernieling, fietsdiefstal en geweldsdelicten. Ook ervaren mensen in hun eigen buurt minder problemen, zoals vernieling, hondenpoep, verloedering en dreiging. Het percentage mensen, dat aangaf 'wel eens' onveilig te voelen, daalde van dertig procent in de jaren negentig tot 24 procent nu. Bij de classificering 'vaak' is het percentage in tien jaar gedaald van 6,9 naar 3,7.

De ministers denken dat de positieve resultaten toe te schrijven zijn aan het veiligheidsplan dat enkele jaren geleden in werking trad en de betere samenwerking tussen overheden, politie, justitie en maatschappelijke organisaties. Ook particulieren en ondernemingen doen meer aan inbraakpreventie. De burgers zijn echter minder tevreden met het optreden van de politie.

Voor de monitor zijn ruim 52.000 inwoners in heel Nederland, ouder dan veertien, telefonisch ondervraagd.