Nederland op weg naar recessie

Ondanks lichte economische groei in de voorgaande zes kwartalen lijkt het maar niet te lukken om de Nederlandse economie weer in de lift te krijgen. Het eerste kwartaal van dit jaar was er sprake van een krimp (negatieve groei) van een half procent, en voor het afgelopen kwartaal wordt dat opnieuw verwacht. Indien die verwachting waar blijkt zal er sprake zijn van een krimp in twee achtereenvolgende kwartalen, waarmee Nederland weer in recessie zal zijn. Dat gebeurde voor het laatst in 2003.

De negatieve groei is voornamelijk te wijten aan teruggelopen consumentenuitgaven. De verkoop van auto's, meubels en huishoudelijke apparaten blijft sterk achter. Verder hebben bedrijven hun voorraden en investeringen teruggebracht, vooral in bedrijfsgebouwen en infrastructuur. In de woningbouw lopen de investeringen ook terug. Het bedrijfsleven heeft wel fors meer in zakenauto's en computers geïnvesteerd. Hoewel de export het iets beter blijkt te doen dan eerdere ramingen aangaven, was de groei van de export in het eerste kwartaal toch bijna de helft minder dan het gemiddelde over 2004.

Het tweede kwartaal is zojuist afgelopen, flink consumeren en investeren helpt dus niet meer om het predikaat 'recessie' voor deze periode eventueel te voorkomen. Volgende maand komt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met een schatting van de cijfers. Pas aan het einde van het jaar zijn de definitieve gegevens beschikbaar.
Met dank aan pberends voor die ons tipte via de nieuwssubmit.