Bos wil minder rechten immigranten

Wouter Bos (PvdA)PvdA-leider Wouter Bos is er voorstander van om nieuwe migranten minder snel toegang te geven tot de sociale zekerheid dan Nederlanders. In de zomereditie van het blad Elsevier zegt Bos ervan te schrikken dat het kabinet wat betreft dit onderwerp niet verder komt dan te zeggen dat er bij de ziektekostenregeling niets kan, omdat je daar als ingezetene nou eenmaal recht op hebt.

Bos vindt het vreemd dat het recht op de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) voor alle Nederlandse ingezetenen geldt, dus ook meteen voor alle immigranten. ''Waarom trek je niet in twijfel of dat wel moet? Waarom geldt het recht ? Moeten we de basis niet gewoon veranderen? Moet die niet strenger en selectiever worden gedefinieerd?'', aldus de PvdA'er.

'Justitiemaffia'
Dat migranten nu nog steeds meteen dezelfde rechten hebben, en niet pas na verloop van enige tijd, wijt Bos aan de 'justitiemaffia'. ''Ministers constateren altijd maar weer dat als ze iets willen veranderen, het niet mag van justitie, omdat er een wet of een verdrag in de weg zit. Dat je wetten ook kunt veranderen en over verdragen kunt onderhandelen, komt kennelijk niet bij hen op.''

De PvdA-leider zegt bereid te zijn een wetsvoorstel in te dienen om de rechten van migranten in te perken. ''Als het kabinet er niet mee komt, zullen wij dat zelf doen. Zo kan ik mij voorstellen dat veel van de rechten en plichten nadrukkelijk aan het Nederlanderschap worden verbonden, in plaats van aan het alleen maar ingezetene zijn.''