Allochtonen negatief over Verdonk

Icoon Allochtonen zijn niet echt te spreken over het beleid van minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie Rita Verdonk. Dat blijkt uit een enquête door dagblad Trouw gehouden onder duizend inwoners van de vier grote steden. Daaruit komt naar voren dat een 'handjevol' allochtonen haar beleid steunt. Bij de autochtonen is één op de drie voorstander.

Trouw hield de enquête naar aanleiding van problemen rond de kranslegging van de minister bij het slavernijmonument in Amsterdam, wat afgelopen vrijdag plaatsvond. Daar werd Verdonk uitgejouwd met name door groepen Antillianen en Surinamers. Zeven op de tien Antillianen is van mening dat de bewindsvrouw te weinig respect toont. Bijna de helft van de Surinamers is dezelfde mening toegedaan.

De specifieke beleidsmaatregelen van Verdonk stuiten vooral op kritiek bij Antillianen. Zaken als inburgeringcursussen en taaltoetsen in het buitenland en het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers zien ze negatief. Dat is bij de autochtone Nederlanders en Surinamers niet het geval. Een meerderheid van hen is voor deze maatregelen, terwijl Turken en Marokkanen problemen hebben met de taaltoets en het inburgeringsexamen.

Marokkanen hebben met name kritiek op de verscherpte eisen omtrent 'importbruiden'. Bij Turken, die het vaakst een partner uit hun land van herkomst halen, is de kritiek wat minder groot.