Hirsi Ali naar buitenland tijdens proces Mohammed B.

VVD-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali zal in de loop van deze maand uitwijken naar het buitenland wanneer het proces dient tegen Mohammed B., de man die in voorarrest zit voor de moord op Theo van Gogh. Het proces tegen B. zal aanvangen op 11 juli, zo maakte justitie vorige week bekend.

De politica zegt dat wanneer ze geen Kamerlid zou zijn geweest, ze zeker naar de rechtszaak zou zijn gegaan: ''Maar als Kamerlid moet ik de scheiding der machten respecteren en de rechter niet beïnvloeden.'' Om zo weinig mogelijk aandacht op haar te vestigen wijkt ze tijdens het proces uit naar het buitenland. De VVD-parlementariër blijft wel paraat voor het geval de verdediging haar oproept als getuige.

Brief
Hirsi Ali speelt in het proces een prominente rol. Mohammed B. wordt onder meer aangeklaagd voor het belemmeren van het Kamerlid in haar functie, door haar in een brief met de dood te bedreigen. Alleen al voor deze zaak kan B. tot levenslang worden veroordeeld.

Op het lichaam van Theo van Gogh werd indertijd een brief aangetroffen die was vastgespietst met een mes. Daarin stond onder meer: ''Geachte mevrouw Hirshi Ali, Sinds uw aantreden in de politieKe arena van Nederland bent u constant bezig om de Moslims en de Islam te terroriseren met uw uitlatingen. U bent hiermee niet de eerste en zal ook niet de laatste zijn die zich hebben aangesloten bij de kruistocht tegen de Islam. [.....] Dit alles mevrouw Hirshi Ali neem ik u niet kwalijk, als soldaat van het kwaad doet u slechts uw werk. Het feit dat u zo openlijk uw kwaad uit kunt spuien is niet aan uzelf te danken, maar aan de Islamitische Ummah. [.......] Deze brief is Insha Allah een poging om uw kwaad voor eens en altijd het zwijgen op te doen leggen. Deze geschreven woorden zullen Insha Allah uw masker doen laten vallen. [....] AYAAN HIRSHI ALI JE ZAL JEZELF STUK SLAAN OP DE ISLAM! U en uw kompanen weten heel goed dat de huidige Islamitische jeugd een ruwe diamant is dat slechts moet worden geslepen, zodat het haar aldoordringend licht van de Waarheid kan verspreiden. Uw intellectuele terrorisme zal dit niet tegenhouden, integendeel het zal dit alleen maar bespoedigen. [....] Deze losgebarsten strijd is anders dan alle voorgaande strijden. De ongelovige fundamentalisten zijn ermee begonnen en Insha Allah zullen de ware gelovigen deze eindigen.''