'Profeet' mogelijk half jaar cel in

yohan.nl had ons via de nieuws-submit te melden:

De 69-jarige geestelijk leider H. van G., die zichzelf bij voorkeur bedient van de titel 'profeet' Elijah of Elias, heeft bij de rechtbank in Dordrecht een jaar gevangenisstraf tegen zich horen eisen, waarvan zes maanden voorwaardelijk. De voorganger van het religieuze EfraÔm Genootschap in Heinenoord moest zich verantwoorden voor het feit dat hij een volgelinge dwong zich te onthouden van adequate medische hulp. De vrouw in kwestie leed aan borstkanker en is daaraan inmiddels al overleden.

De Officier van justitie mr. W. Boer gebruikte de omschrijving van 'dwang' uit het wetboek van strafrecht (art. 284) om de man aan te kunnen klagen, een vrij uitzonderlijk wetsartikel dat maar weinig wordt gebruikt in strafzaken. Van G. moest zich eveneens verantwoorden over het door een andere volgeling 'gedwongen' overboeken van ruim 300.000 euro, over te maken op een rekening van het genootschap. Ook acht het Openbaar Ministerie de man schuldig aan smaad jegens ex-volgelingen op zijn eigen website.

In de aanloop naar de rechtszitting weigerde de verdachte zich overigens door het Pieter Baan Centrum te laten onderzoeken op zijn geestesgesteldheid, omdat hij 'zichzelf ervan heeft overtuigd onschuldig te zijn'.