Plannen Verdonk tegen radicalisering aangenomen

Rita Verdonk (VVD)De initiatieven die minister Verdonk van Vreemdelingenzaken & Integratie heeft voorgesteld om de radicalisering van allochtone (islamitische)jongeren een halt toe te roepen, zullen worden uitgevoerd door het kabinet. De regering stemde vandaag in met de nota Weerbaarheid en Integratiebeleid van Verdonks ministerie.

Om de plannen vorm te geven zullen enkele grote minderhedengroeperingen daarvoor de komende drie jaar 32 projecten en acties uitvoeren. Voornaamste doel van de initiatieven is de weerbaarheid van jongeren te versterken zodat zij minder vatbaar zijn voor kwaadaardige radicaal-islamitische invloeden. Men zal proberen de jongeren te bereiken middels ouders, geestelijk leiders, jongerenwerkers, docenten en andere jongeren. Zo zullen bijvoorbeeld geestelijk moslimleiders zich op internet in discussies mengen om weerwoord te bieden aan radicale interpretaties van de islam.

De projecten worden uitgevoerd door organisaties uit het Landelijk Overleg Minderheden (LOM) en de moslimkoepels het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) en de Contactgroep Islam (CGI). Verdonk stopt ook 6 miljoen euro in een stimuleringsfonds waar zowel allochtone en autochtone organisaties activiteiten mee kunnen betalen die de weerbaarheid van jongeren vergroten.

Preken op tv
Projecten die Verdonk graag van de grond ziet komen zijn onder meer:

- Conferenties en debatten over radicale interpretaties van de islam en andere maatschappelijke vraagstukken.
- Preken die nu in moskeeën worden gehouden uitzenden op tv zodat iedereen er kennis van kan nemen.
- Discriminatie van met name Marokkaanse en Turkse jongeren bij de horeca proberen tegen te gaan, bijvoorbeeld door de portiers beter te instrueren.
- Een onderzoek naar de kenmerken en motieven van moslimjongeren om te kiezen voor een liberale islambeleving dan wel een extreem radicale koers.
- Antidiscriminatiebeleid gericht op het creëren van meer stage- en werkervaringsplaatsen.
- Inzetten van positieve rolmodellen. (Via persoonlijke coaching kunnen hoogopgeleide allochtone jongeren een brugfunctie vervullen.)

Mogelijk leiden de initiatieven tot een commissie die zich bezighoudt met de uitleg van de islam in de context van de Nederlandse samenleving.