Bisschop: 'Islam heeft de toekomst niet'

Opnieuw laat Tiny Muskens, bisschop van Breda, zich negatief uit over de islam. Volgens hem zit daar geen toekomst in. "Ik zag al heel vroeg dat daar te veel agressie in zit." Dat zegt Muskens in het Radboud Magazine, het kwartaalblad van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Muskens is van mening dat de islam zich moet bezinnen op de gewelddadige aspecten van zijn traditie. De bisschop woonde jarenlang in IndonesiŰ, het land met het grootste aantal moslims, en bestudeerde daar de islam van nabij. "Indien deze godsdienst geen adequaat antwoord vindt op de vraag in hoeverre de uitoefening van geweld tot zijn wezen behoort, heeft deze religie weinig toekomst", aldus Muskens.

Muskens vindt het contact tussen christenen en moslims van belang in de interreligieuze dialoog, maar waarschuwt voor de kijk naar de islam. Zo zegt hij: "We zijn momenteel te zeer geobsedeerd door de islam." Daarom ziet de bisschop ook meer in een dialoog met het boeddhisme, een geloof dat volgens hem meer aanknopingspunten met het christendom kent.

Het is niet voor het eerst dat Muskens zich negatief over de islam uitlaat. In april, bij de presentatie van zijn biografie, zei hij dat de islam "altijd verbonden is geweest met bloedvergieten en oorlog. Vanaf de eerste dag heeft Mohammed oorlog gevoerd."


Muskens en zijn boek