'Eigen tv-kanaal voor politiek Den Haag'

Icoon politiek binnenland nieuwsDe Commissie Communicatie adviseert het kabinet om een nieuwe televisiezender te beginnen waarmee het vertrouwen van de burger in de overheid versterkt moet worden. Op de zender zouden rechtstreekse uitzendingen plaats moeten vinden van debatten in de Eerste en Tweede Kamer, van persconferenties en van hoorzittingen.

Volgens de commissie, voorgezeten door oud-D66-fractievoorzitter Wolffensperger, blijft de kloof tussen burger en overheid groot. In totaal zijn er door de commissie 50 aanbevelingen gedaan waarmee beter 'voeling kan worden gehouden met wat de samenleving vindt en ervaart' en om de 'buitenwereld vroegtijdig in de beleidsontwikkeling binnen te halen'.

Het idee van een eigen tv-zender voor politieke registraties is afgekeken van de Amerikaanse zender C-SPAN die al enige tijd hetzelfde doet. De commissie stelt onder meer voor om zogenoemde townhall meetings te organiseren, waarbij burgers direct in contact kunnen komen met ministers. Volgens Wolffensperger zou dit kunnen leiden tot meer betrokkenheid van de samenleving.

Afgelopen vrijdag heeft het kabinet gepraat over de aanbevelingen van de commissie. Directeuren Voorlichting van diverse ministeries hebben dit al eerder gedaan; een aantal hiervan beschouwden het rapport als 'oude wijn in nieuwe zakken'.