'Kans op WMD-aanval aanzienlijk'

Icoon Buitenlands nieuws Amerikaanse wapenexperts schatten volgens een gisteren gepubliceerd onderzoek de kans op een aanval met WMD's ofwel massavernietigingswapens de komende vijf jaar op 50% en de komende tien jaar op 70%. Een aanval met een zogenaamde 'vuile bom' (waarbij middels een gewone explosie nucleair materiaal over een groot oppervlak wordt verspreid) wordt het waarschijnlijkst geacht, gevolgd door aanvallen met chemische of biologische wapens.

Het komende decennium zullen twee tot vijf nieuwe landen kernwapens krijgen. Een echte nucleaire aanval (met een kern- of atoombom) wordt evenwel het minst waarschijnlijk geacht. Na de val van de Sovjet-Unie in 1991 zou er veel nucleair materiaal uit zowel Rusland als andere voormalige Sovjet-staten op de zwarte markt kunnen zijn beland, wat gebruikt kan worden in een vuile bom (waarvoor veel minder kennis nodig is dan voor een echte kernbom).

Het onderzoeksrapport stelt dat de resultaten "de noodzaak onderstrepen om de veiligheid te verbeteren rondom tactische kernwapens en nucleair materiaal in Rusland en om onze mogelijkheden uit te breiden om de overdrach van wapens en materialen van schurkenstaten naar terreurorganisaties waar te nemen."

Volgens Richard Lugar, ťťn van de initiatiefnemers van een programma dat grote hoeveelheden nucleaire wapens van de voormalige Sovjet-Unie vernietigde, is zelfs wereldwijd succes in het verspreiden van democratie geen garantie dat aanvallen kunnen worden voorkomen. Er kunnen immers altijd kleine oproerige groepen zijn die wapens bemachtigen. Hij stelt een wereldwijd systeem voor waarin landen verantwoording af moeten leggen voor massavernietigingswapens binnen hun landsgrenzen.

Na de aanslagen van 11 september 2001 verklaarde de Amerikaanse president Bush dat hij jacht zou maken op regimes die terroristen steunen. Hij stelde dat Irak, Iran en Noord-Korea tot de zogenaamde 'As van het Kwaad' behoorden. Voor, tijdens en na de Irak-oorlog van 2003 werden er echter geen massavernietigingswapens gevonden. Momenteel wordt de druk op Iran opgevoerd om toegang tot de nucleaire faciliteiten te geven, die volgens Iran alleen voor energievoorziening zijn. Noord-Korea zette eind 2002 de inspecteurs van het Internationaal Atoomagentschap de grens over nadat de kernreactor in het land was herstart. In februari meldde het land dat het over kernwapens beschikt. Noord-Korea zegt dat het kernwapenprogramma weer is opgestart als reactie op het buitenlandse beleid van de VS.De kans op een atoom-aanval is het kleinst, maar neemt wel toe