Nederlandse gasvoorraad raakt sneller op

De Nederlandse gasvoorraden zullen eerder uitgeput zijn dan tot nu toe gedacht. Uit nieuwe gegevens van het ministerie van Economische Zaken blijkt dat Nederland zo'n 130 miljard kubieke meter gas minder binnen haar rijksgrenzen heeft dan eerder geraamd. Hierdoor zal Nederland vermoedelijk al in 2030 door haar gasreserves heen zijn. Voorheen werd aangenomen dat dit pas in 2032 zou gebeuren.

Deze bijstelling betekent een kentering in de ontwikkeling van de Nederlandse gasreserves. Tot nu toe werd de vermoedelijke periode totdat de aardgasreserves uitgeput zouden raken altijd verlengd, vanwege het feit dat er jaarlijks meer nieuwe reserves werden gevonden dan er aan reserves werd verbruikt. Vorig jaar moesten echter zowel de harde reserves als de ramingen voor onontdekte reserves een stapje terug doen.

Minister Brinkhorst van Economische Zaken heeft al maatregelen aangekondigd om de levensduur van de Nederlandse gasvoorraden wat op te rekken. Zo wil hij een quotum instellen voor het gas dat jaarlijks wordt onttrokken uit de gasbel bij Slochteren. Deze gasbel werd de afgelopen jaren steeds meer aangewend om het verdwijnen van kleinere gasbellen elders, zoals in de Noordzee, te compenseren. Door deze maatregel zal Nederland de komende jaren wel meer gas moeten importeren.