Nieuw vak voor hoogste klassen

Hanneman_1 had ons via de nieuws-submit te melden:

Havo- en vwo-leerlingen, die het bètaprofiel hebben gekozen, kunnen met ingang van het schooljaar 2007/2008 het vak natuur, leven en techniek gaan volgen. Dit heeft minister van Onderwijs Maria van der Hoeven de Kamer gisteren laten weten. Op termijn wordt bekeken of het nieuwe vak verplicht wordt.

Het nieuwe vak is alleen bestemd voor scholieren die in de hoogste klassen hebben gekozen voor de profielen natuur en techniek of natuur en gezondheid. Natuurkunde-, scheikunde-, wiskunde- en aardrijkskundeleraren mogen het nieuwe vak onderwijzen