Wilders: radicalisme op scholen hard aanpakken

WildersOnafhankelijk Kamerlid Geert Wilders wil dat het kabinet harde maatregelen neemt om de problemen tussen allochtone en autochtone leerlingen in het Amsterdamse onderwijs te voorkomen. Eind vorige week bleek uit een onderzoek van de gemeente Amsterdam onder meer dat er op scholen een groeiend aantal meldingen is van wangedrag door gefrustreerde Marokkaanse en Turkse leerlingen. Veel scholen zien de sfeer verruwen, en een toenemend aantal docenten raakt gedemotiveerd, vindt het schoolklimaat onveilig en voelt een kloof tussen hen en leerlingen.

Wilders vindt dat het Openbaar Ministerie in moet grijpen, door leerlingen te vervolgen bij grof gedrag ten opzichte van medeleerlingen en docenten. Op dit moment wordt er volgens hem niet hard genoeg opgetreden tegen wat hij omschrijft als 'radicaal en anti-westers gedrag'. Wat het Kamerlid betreft worden ook ouders van dergelijke leerlingen aangepakt, tot desnoods het afpakken van het Nederlands paspoort aan toe.

Cohen
AboutalebBurgemeester Job Cohen zei na de openbaring van het rapport de bevindingen 'verontrustend' te vinden.

Verantwoordelijk wethouder van Onderwijs, de PvdA'er Ahmed Aboutaleb, zei niet geschrokken te zijn van de inhoud van het rapport. Hij pleitte voor begrip voor de allochtone leerlingen, die zich achtergesteld zouden voelen. Docenten zouden volgens hem ook onvoldoende de discussie op gang brengen. Hij kondigde aan te gaan overleggen over de situatie met de scholen. Zo wil hij meer 'geschiedenisonderwijs op maat', om allochtone jongeren beter besef van de maatschappij en samenleving bij te brengen.

Wilders noemt vooral de reactie van Aboutaleb een 'slappe reactie'. Het Amsterdamse stadsbestuur levert volgens hem ''het zoveelste bewijs van een stuitende naïviteit als het gaat om optreden tegen radicalisme.''

-
Zie ook:
Sfeer op Amsterdamse scholen verruwt
Onderzoeksresultaten (pdf. bestand)