Verdonk gaat drie imams uitzetten

De drie imams van de Al Fourqaan-moskee in Eindhoven, die in februari door minister Rita Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie de wacht werden aangezegd, mogen niet meer in Nederland verblijven. Minister Verdonk heeft hen dat meegedeeld. Ze hebben één maand de tijd om bezwaar aan te tekenen, maar mogen de uitkomst daarvan niet in Nederland afwachten.

De drie islamitische voorgangers, volgens Verdonk radicale imams, worden Nederland uitgezet als ze niet vrijwillig vertrekken. Eén van de imams verblijft overigens al niet meer in ons land. Volgens de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) vormt het trio een gevaar voor de nationale veiligheid. De dienst baseert zich daarbij op de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AVID), die meent dat de imams ''willens en wetens'' bijdragen aan de radicalisering van moslims in Nederland. Ook hebben de voorgangers volgens de AIVD getolereerd dat binnen hun moskee gelovigen werden gerekruteerd voor de jihad, de gewapende strijd tegen de ongelovigen.

Advocaat Wijngaarden die de belangen behartigt van de imams zegt de rechter te zullen inschakelen om hun uitzetting te verbieden. Verder wil hij nog niet reageren, omdat hij de beschikkingen van de minister nog niet heeft ingezien.

Ontzet
Toen Verdonk in februari bekend maakte de drie imams te willen uitzetten, reageerden diverse moslimorganisaties ontzet op die plannen. Zo zei Mohammed Cheppih, toen nog directeur van de Moslim Wereld Liga, dat hij versteld stond van het besluit. A. Karagül, voorzitter van de Raad van Moskeeën, wilde weten of het een juridische of een politieke beslissing was om de imams uit te gaan zetten. De Al-Fourqaan-moskee zelf kondigde meteen al aan juridische stappen te overwegen. Een aantal moslims kondigde in maart aan actie te willen voeren voor de imams.

De Al Fourqaan-moskee in Eindhoven, waar de drie imams voorgingen in het gebed, is geregeld in opspraak gekomen. In mei van 2003 pleitte Geert Wilders, toen nog Kamerlid voor de VVD, voor sluiting van de moskee. De AIVD spreekt in eerder gemaakte rapporten over 'radicale' en 'extremistische' activiteiten die plaats zouden vinden in het islamitische gebedshuis. De moskee draagt het Salafitische gedachtegoed uit. Deze stroming binnen de islam is sowieso al sterk tegen de westerse manier van samenleven gekant.


De Al-Fourqaan moskee (ook wel als Al-Fourkaan geschreven).