Terri Schiavo was wel kasplant

Uit een autopsie blijkt dat de man en artsen van de op 31 maart na verwijdering van haar voedingsbuis overleden Amerikaanse comapatiŽnte Terri Schiavo gelijk hadden: de vrouw bevond zich in een permanente vegetatieve toestand. Ze had een zeer ernstige onomkeerbare hersenbeschadiging, die haar hersenen had teruggebracht tot de helft van het normale gewicht. Geen enkele vorm van therapie had het verlies van vele neuronen kunnen omkeren. Tevens was ze blind, omdat het visuele centrum was afgestorven.

Er werden echter geen aanwijzingen gevonden wat de oorzaak was dat de vrouw 15 jaar geleden in coma raakte. Het vermoeden bestond eerder dat de reden een eetstoornis, mishandeling, een hartaanval of vergiftiging zou kunnen zijn.

De zaak Terri Schiavo verdeelde de VS eerder dit jaar in twee kampen. Het ene kamp steunde Schiavo's man die vond dat zijn vrouw moest kunnen sterven omdat ze vroeger te kennen zou hebben gegeven niet in een dergelijke toestand te willen leven. Het andere kamp steunde de ouders van de vrouw, die ontkenden dat er sprake was van een vegetatieve toestand en beweerden dat Terri hen herkende en op hen reageerde. Volgens artsen waren dergelijke 'reacties' echter onbewuste reflexen: er was helemaal geen bewustzijn meer aanwezig.

De zaak werd tot op het hoogste politieke niveau uitgespeeld, waarbij de president en het Congres zich aan de kant van de ouders schaarden maar de rechtbanken consequent Schiavo's man steunden. Een speciale wet uit 2003 ('Terri's Law') leidde er toe dat de toen juist gestopte voeding weer moest worden hervat, waarop de wet door het Hooggerechtshof nietig werd verklaard. In maart ondertekende president Bush nog een noodwet om de zaak weer voor de rechtbank te krijgen nadat de voeding opnieuw was stopgezet. De bittere strijd tussen de 'right to die'- en de 'right to life'-kampen (die in totaal zo'n 7 jaar duurde) eindigde uiteindelijk met het overlijden van Schiavo door uitdroging, nadat de laatste rechter toestemming gaf de voeding te stoppen en het 'right to life'-kamp geen juridische mogelijkheden meer over had.


Terri Schiavo met haar moeder