Protestantse kerk in de rode cijfers

Icoon Binnenlands nieuws De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft het momenteel zwaar. Vorig jaar boekte ze een verlies van 1,1 miljoen euro. Met name de kerkfusie van vorig jaar kostte de PKN handenvol met geld. Ook haakten tienduizenden conservatieve gelovigen af.

De kosten voor de fusie waren 800.000 euro. De tienduizenden gelovigen die de PKN de rug toekeerden, weigerden afdracht te betalen. Daardoor liep de PKN vele inkomsten mis.

Ook de Protestantse Kerkdag, die bedoeld was om de fusie van de kerken te vieren, verliep niet geheel volgens plan. Daardoor leverde deze dag ook een fors verlies op. De PKN ontstond vorig jaar toen hervormden, gereformeerden en lutheranen samengingen.