Hoogspanningskabels mogelijke oorzaak leukemie

Zero2Nine had ons via de nieuws-submit te melden:

IcoonWonen in de nabijheid van hoogspanningskabels kan de kans op leukemie bij kinderen vergroten. In Groot-Brittannië is een onderzoek gehouden onder ruim 29.000 kinderen, van wie er 9.700 aan de bloedziekte lijden. Uit het onderzoek kwam naar voren dat kinderen die 200 meter van een hoogspanningsleiding wonen 69 procent meer kans hebben om door leukemie getroffen te worden dan kinderen die er drie keer zo ver vandaan wonen.

De resultaten van het onderzoek, uitgevoerd door de universiteit van Oxford in samenwerking met medewerkers van een Brits energiebedrijf, werden vrijdag gepubliceerd in The British Medical Journal. Overigens wisten de onderzoekers hun bevindingen niet biologisch te verklaren. Ook stelden ze dat een deel van de resultaten op toeval kan berusten.

Hoogspanningsmast
Wonen vlakbij een hoogspanningsleiding is niet zonder risico's