Lachgas gevaarlijk voor ongeboren baby's

scannerrob had ons via de nieuws-submit te melden:

Icoon Medisch nieuwsLachgas levert mogelijk gevaar op voor ongeboren baby's in de eerste maanden van de zwangerschap. De Inspectie voor de Gezondheidszorg roept ziekenhuizen daarom op terughoudend te zijn met het gebruik van lachgas als narcosemiddel.

In een ziekenhuis in Den Haag, Leyenburg, is vorig jaar al gestopt met het gebruik van lachgas. Zes van de negentien zwangere verpleegkundigen kregen een kind dat gehandicapt ter wereld kwam. Waarschijnlijk hebben de verpleegkundigen het lachgas ingeademd bij behandeling van patiënten.

Tien jaar geleden was lachgas al in opspraak, toen uit onderzoek bleek dat het gas indirect een negatief effect op de productie van rode bloedcellen en zaadcellen kan hebben. Uit hetzelfde onderzoek bleek ook al dat lachgas een slechte invloed heeft op de opbouw van organen van een embryo in de beginfase van de zwangerschap.