Bedreiging op scholen komt vaak voor

Uit een enquęte die is gehouden onder 614 schooldirecteuren is gebleken dat geweld van ouders tegen personeel op basisscholen veelvuldig voorkomt. De afgelopen drie jaar zijn leraren op duizenden basisscholen door ouders bedreigd, terwijl op vele honderden scholen geweld is gebruikt.

Het geweld tegen docenten komt veel vaker voor dan uit cijfers van de Onderwijsinspectie naar voren komt, aldus de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS), die het onderzoek uitvoerde. De inspectie gaat ervan uit dat niet meer dan twee procent van de basisscholen te maken heeft met fysiek geweld, en een kleine dertig procent met beledigingen en bedreigingen.

37 Procent van de ondervraagden gaf echter aan dat er de afgelopen drie jaar minstens één keer sprake is geweest van bedreiging door ouders, waarvan zeven procent vaker dan drie keer. Elf procent van de directeuren gaf aan te maken te hebben gehad met ouders die fysiek geweld gebruikten. Drie procent hiervan zei vaker dan één keer hiermee geconfronteerd te zijn. Het gaat dan om bijvoorbeeld duwen, stompen, schoppen en slaan, maar ook met voorwerpen gooien en het gebruik van honkbalknuppels wordt niet geschuwd. In de helft van de gevallen is aangifte gedaan bij de politie.