'Bus A'damse scholieren niet gediscrimineerd'

AboutalebDe woede van de Amsterdamse PvdA-wethouder Ahmed Aboutaleb van Onderwijs over de vermeende discriminatie van een bus Amsterdamse scholieren aan de Duits/Poolse grens, vorige week maandag, is onterecht zo stelt de Poolse douane. Niet alleen de wethouder, ook de school van de leerlingen, het Amsterdamse Montessori College Oost, was kwaad. Het diende een officiële klacht in bij de Poolse ambassade. De bus middelbare scholieren, die onderweg was naar voormalig vernietigingskamp Auschwitz, zou urenlang zijn vastgehouden en douanebeambten zouden tegen de allochtone leerlingen seksueel getinte en racistische opmerkingen hebben gemaakt.

Niets van waar, zo zegt men nu in Polen. Uit een Pools onderzoek blijkt dat de bus bij de grens op de heenreis tweeënhalf uur moest wachten en op de terugreis dertig minuten heeft stilgestaan. De douane ontkent seksueel getinte of racistische opmerkingen te hebben gemaakt. De douanebeambten zijn slechts zeer korte tijd in de bus geweest en er werd uitsluitend Pools gesproken.

Volgens de douane ontstond de wachttijd omdat er in de bus mensen met niet-EU-paspoorten zaten. Deze documenten moesten met de hand worden gecontroleerd. Bij de grenscontrole bleek tevens dat één van de leerlingen met een Marokkaans paspoort niet over een geldig visum beschikte. Hij verbleef dus feitelijk illegaal in Duitsland.

''Schuld van de organisatoren''
Verschillende partijen leggen de oorzaak van de problemen vooral bij de organisatoren van de reis. Zowel uit kringen rondom de Poolse als de Nederlandse ambassade klinkt het geluid dat de Amsterdammers vooraf gewaarschuwd zijn voor mogelijke problemen met paspoorten aan de grens. De Poolse douane stelt bovendien dat de organisatie van tevoren gegevens van de niet-EU-ingezetenen door had moeten geven. Dan was er een normale doorgang bij de grens mogelijk geweest.

Aboutaleb was vorige week nog razend over de gang van zaken en sprak van ''een grote schande''. De PvdA kondigde zelfs aan Kamervragen te zullen stellen over de kwestie.