'Duitsland niet blij meer met euro'

Het Duitse weekblad der Stern komt in zijn nieuwste editie met een verhaal dat de Duitse minister van FinanciŰn Hans Eichel en de chef van de Bundesbank, Axel Weber, de mogelijkheid hebben besproken van een uiteindelijk totaal ineenstorten van de Europese Monetaire Unie (EMU). Het blad zegt te beschikken over een vertrouwelijke notitie van Eichel waarin die zich beklaagt dat door de komst van de euro Duitsland de mogelijkheid kwijt is om zelf de economie te stimuleren met renteverlagingen.

Alle eurolanden zijn nu gebonden aan het niveau dat de Europese Centrale Bank voorschrijft. Onder andere Griekenland, Ierland, Portugal en Spanje zouden veel voordeel hebben volgens de notitie, omdat die vroeger zeer hoge rentes kenden, en nu op een lager niveau zitten. Duitsland, als grootste euroland, moest economisch gezien juist op de rem trappen. Het voordeel voor Spanje bedroeg 3,1% van het totale BNP, Duitsland moest een negatief effect van 1,4% slikken.

Bert RŘrup, de voorzitter van de raad van zeven 'economische wijzen' die de Duitse regering van advies dient, bevestigde tegenover Stern dat door de euro-invoering Duitsland zijn rentevoordeel is kwijtgeraakt. Hierdoor is de groei geremd: ''De verwachting dat door de euro de groei zou aantrekken en er meer banen zouden komen, is een fata morgana gebleken.''

Ontkenning
Zowel het ministerie van FinanciŰn als de Bundesbank gaven gisteren onmiddellijk een verklaring uit en noemden het verhaal van der Stern ''absurd''. Volgens de Bundesbank is chef Axel Weber totaal niet bezorgd over het voortbestaan van de monetaire unie.

Zowel Eichel als Weber zien in de euro een successtory en een belangrijke stap voorwaarts voor de eenwording van Europa, zo werd gemeld. Volgens Eichel is er ook totaal geen sprake van een crisis in de EMU en hij ziet ook geen redenen om de Europese Centrale Bank voor de voeten te lopen door interventies te eisen of actie met het rentewapen.

EMU
Het Financieele Dagblad schrijft dat een centrale bankier die nauw betrokken is geweest bij de totstandkoming van de EMU, zegt dat er gÚÚn procedures zijn afgesproken voor uittreding uit de muntunie. ''Maar als een land het echt niet meer wil, kan het in de praktijk natuurlijk.'' Dat land kan dan wel schadeclaims verwachten.

Volgens juristen kan de muntunie worden opgeheven met instemming van alle deelnemers, of na vaststelling dat de oorspronkelijke fundamenten drastisch gewijzigd zijn.

Koers Euro
De koers van de euro, die de laatste dagen flink onder druk stond, lijkt de Nederlandse afwijzing van de Europese Grondwet redelijk te doorstaan. De euro dook woensdagavond, toen het Nederlandse 'Nee' duidelijk was, op de internationale valutamarkten onder de 1,22 dollar. Vanochtend trok de euro echter weer aan. Om 09:30 uur noteerde de euro 1,2260, iets hoger dan aan het slot van de Europese effectenbeurzen op woensdagmiddag.

-
Artikel Der Stern.