MKB: meer buitenlandse arbeiders nodig

MKB Nederland, de organisatie van ondernemers van het midden- en kleinbedrijf, dreigt meer buitenlandse werknemers naar ons land te halen. Volgens MKB komt het vakmanschap van Nederlandse werknemers namelijk onder druk te staan als de prestaties van het beroepsonderwijs en de inzet van werknemers niet verbeteren.

MKB stelt dat de huidige arbeidsmarkt er niet klaar voor is als de economie aantrekt. Als de overheid en scholen er niet in slagen op korte termijn voldoende vaklieden af te leveren in het midden- en kleinbedrijf, dan zullen - afhankelijk van de omvang van de krapte - jaarlijks ongeveer 50.000 buitenlandse werknemers naar Nederland worden gehaald.

Volgens MKB-Nederland is ''slechts'' 40% van de ondernemers tevreden over het niveau van mbo-gediplomeerden en is 25% zelfs ontevreden. Het zou ook steeds moeilijker worden om nieuwe arbeidskrachten te vinden ter vervanging van vaklieden die met pensioen gaan.

Hogere opgeleiden
Uit onderzoek van TNS Nipo blijkt dat bedrijven in het midden- en kleinbedrijf steeds meer behoefte hebben aan hoger opgeleiden. Eén op de twee bedrijven met maximaal 250 werknemers in dienst, neemt steeds meer mbo'ers aan in plaats van vmbo'ers. Circa 30% stapt over van mbo'ers naar hbo' ers.

MKB Nederland stelt dat de arbeidsproductiviteit van werknemers omhoog moet door ze beter inzetbaar te maken. Het onderwijs moet zich daarom meer richten op werkenden. Verder moet de overheid het voor werkgevers fiscaal aantrekkelijker maken om te investeren in scholing en het creëren van stageplekken.