Balkenende boos om advies Europa

yohan.nl had ons via de nieuws-submit te melden:

Op de dag dat Nederland aan het stemmen is over de Europese Grondwet adviseert de Europese Commissie (EC) Nederland in een rapport om de aftrek van hypotheekrente te schrappen. Op die manier kan Nederland ook op de lange termijn de begroting in balans houden, zo meent de EC. De commissie heeft overigens niet de bevoegdheid om in te grijpen in de Nederlandse belastingaftrek, waarvan vrijwel alle huiseigenaren profiteren. Het blijft dus bij een dringend advies.

Premier Jan Peter Balkenende reageerde vanmiddag als door een wesp gestoken: ''Waar bemoeien ze zich mee. Daar gaan we zelf over. Als wij dat willen bepalen we dat zelf, en niet Europa'', aldus de minister-president in het AVRO-radioprogramma 1 op de Middag.

Volgens het dagelijks bestuur van de EU gaat er steeds meer geld naar de aftrekpost. Vorig jaar kostte de aftrek van hypotheekrente de schatkist 3,8% van het bruto binnenlands product. Begin jaren negentig was dat nog 2,2%. De EC vindt dat de hypotheekrenteaftrek ofwel helemaal geschrapt kan worden, ofwel dat er een maximum moet komen aan wat een huiseigenaar kan aftrekken.

Het rapport laat zich ook uit over een ander uiterst gevoelig onderwerp: de AOW-premie. 65-plussers hoeven deze bijdrage in Nederland niet te betalen. De Commissie adviseert echter om ook de ouderen met een aanvullend pensioen aan te slaan. Wel zou er een ruime overgangsperiode in acht moeten worden genomen.