Nederland naar de stembus

Icoon politiek binnenland nieuws Nederland gaat naar de stembus. Op 25 januari kreeg het referendum het groene licht. Zojuist zijn de stemlokalen in het hele land open gegaan. Iedere stemgerechtigde kan zich dan uitspreken over de vraag of hij/zij vóór of tegen de komst van een Europese Grondwet is. Tot 21.00 uur vanavond kan er gestemd worden. Een kort resumé van wat er zich allemaal heeft afgespeeld.

Peilingen
De afgelopen maanden zijn er talloze peilingen gehouden, in binnen- en buitenland. In het begin van 2005 leek de Grondwet nog niet te leven, gezien de frequentie van de peilingen. Een onderzoek in februari wees uit dat 29 procent zei voor te zijn, 42 procent tegen en dertig procent wist het nog niet. In Frankrijk hadden de NEE-stemmers al in maart de overhand. De NEE-stemmers nemen langzaam maar zeker in aantal toe. In April werden voor het eerst percentages van boven de vijftig procent gemeld.

In mei werden we bijna dagelijks voorzien van peilingen. Voor het eerst leek er een forse meerderheid van 62 procent tegen te gaan stemmen. Andere peilingen tonen een minder groot NEE-kamp en een groter JA-kamp aan, zoals deze, deze, deze, en deze. Wat de Franse polls de hele tijd al aangaven, bleek werkelijkheid te worden. Een forse meerderheid heeft NEE gestemd. De laatste peilingen in Nederland zijn licht verdeeld. De ene voorspelt een nek-aan-nek-race, anderen toch een meerderheid van NEE-stemmers. Een peiling op FOK! heeft laten zien dat ongeveer 54 procent vandaag zal gaan tegen stemmen.

Politiek
De politici kwamen enkele maanden terug nog nauwelijks in het nieuws wat betreft de Grondwet. Naarmate 1 juni naderderde, veranderde dit snel. Op 12 januari werd de Europese Grondwet door het Europese Parlement goedgekeurd. Een week later, kort na één van de eerste peilingen, gaf het kabinet aan een NEE te negeren. Weer een week later werd de stemdatum bekend, nu dus. In april staken hardnekkige geruchten de kop op dat het kabinet het referendum wilde afzeggen. Desondanks werd in mei besloten door het kabinet om extra geld in een JA-campagne te steken.

Dan de uitspraken van diverse politici. Die deden regelmatig het nodige stof opwaaien. In een interview met dagblad Trouw zei minister Donner van Justitie te vrezen voor een oorlog bij een NEE-stem. De uitspraken leidden tot kamervragen. Ook premier Balkenende waarschuwde de kiezers, en dan met name de NEE-stemmers. Andere politici vreesden voor de Nederlandse economie bij een NEE-stem, of zagen een referendum niet zitten. De VVD veroorzaakte nog de nodige opschudding met haar holocaust-filmpje. Zaken die in het hele land voor commotie zorgen, ook op FOK! Dit gezien de vele honderden reacties op zowel de frontpage als het forum.
_
Zie voor meer info: U komt toch ook? en Grondwet Europa of het topic Wegwijs bij het referendum over de Europese Grondwet 2005 in het Politieke forum van FOK!. De uitslag van de peiling op FOK! peiling over de Grondwet. Er loopt ook een Exit-poll over de Grondwet op de frontpage.