Aantal klachten eindexamens nadert record

Icoon Examen nieuws Het recordaantal klachten over de eindexamens voor middelbare scholieren zal dit jaar waarschijnlijk wederom verbroken worden. Er waren om 20.00 uur in totaal al 77.000 klachten geregistreerd door het Landelijke Aktie Komitee Scholieren (LAKS), terwijl de examenperiode nog niet eens afgelopen is. Het oude record werd vorig jaar gevestigd, met 81.000 klachten. Ook over de examens van vandaag klaagden de scholieren weer volop.

De havo-scholieren hadden vandaag een zware dobber aan het eindexamen Engels. Tot 20.00 uur vanavond waren er al 1600 meldingen binnengekomen van leerlingen die het examen niet in orde vonden. Die klachten gingen met name over onduidelijke vragen. De collega's van de havo'ers op het vwo hadden vandaag precies dezelfde klacht over de examens wiskunde B1 en B1,2. Ook daar zouden de vragen onduidelijk zijn geweest.

Naast klachten over de examens zelf wordt er bij het LAKS ook veel geklaagd over de omstandigheden waaronder de vragen gemaakt moeten worden. Zo kwamen er vandaag klachten binnen van scholieren uit Oss, die te maken hadden met bouwwerkzaamheden naast hun examenzaal. Ook de jaarlijks terugkerende klachten als pratende surveillanten en het afgaan van de schoolbel onder het examen waren vandaag weer volop vertegenwoordigd.

Het LAKS heeft dit jaar voor het eerst een nieuw systeem voor het behandelen van klachten. Het is nu moeilijker voor een leerling om meerdere malen dezelfde klacht in te dienen, zoals voorgaande jaren nog wel makkelijk kon. "Dat heeft blijkbaar geen invloed op het aantal klachten. Wel kunnen alle meldingen beter worden geregistreerd en verwerkt", aldus een woordvoerder.