Stroomuitval dreigt door Duitse windmolens

Icoon Algemeen nieuwsStroompieken die worden geleverd door grote windmolenparken in Noord-Duitsland kunnen leiden tot stroomuitval in Nederland. In december en januari was er al tweemaal een crisissituatie, waarbij een overaanbod van Duitse windstroom de balans op het Nederlandse stroomtransportnet bedreigde.

"Binnen twintig minuten kan de wind, en daarmee de hoeveelheid opgewekte windenergie, de transportstroom in Noordwest-Europa radicaal veranderen", zegt een woordvoerder van Tennet, de beheerder van het hoogspanningsnet. Door concentratie van de windmolens in grote parken kan er op sommige momenten te veel energie worden geproduceerd. De netbeheerder kan weinig invloed op het transport uitoefenen omdat stroom altijd de weg van de minste weerstand kiest.

De plannen voor windmolenparken overal in Europa vormen een bedreiging voor de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening zolang niet ook de transportcapaciteit wordt uitgebreid. Volgens Tennet is de situatie dusdanig instabiel dat het waarschijnlijk snel een keer echt misgaat. De Nederlandse minister Brinkhorst zal donderdag over de kwestie overleg voeren met zijn Duitse collega.

-
Met dank aan Red_Hunt, feessie, static en geldropse_polleke voor het melden van dit bericht via de nieuws-submit.