Geweld blijkt vaak doel op zich

Zebraman had ons via de nieuws-submit te melden:

Icoon Wetenschappelijk nieuwsGeweld wordt meestal gezien om als middel om iets te bereiken. In veel gevallen speelt echter de voldoening die geweld meebrengt een rol in het plegen ervan. Geweld wordt dan een doel opzichzelf. Dit stelt de socioloog Willem Schinkel in zijn proefschrift Aspects of Violence.

Schinkel komt tot zijn conclusie na interviews met veroordeelde plegers van zware geweldsdelicten en onderzoek onder Rotterdamse scholieren. Uit de interviews werd duidelijk dat een aantal geweldsplegers geniet van het plegen van geweld.

Het onderzoek onder scholieren toont een statistisch verband aan tussen de mate van gewelddadigheid en het genieten van geweld. Verder blijkt dat er een verband is tussen de achtergrond van de geweldpleger en de mate waarin hij geweld ziet als een doel op zich.