Ruud Lubbers: begrip voor nee-stemmers

Ruud Lubbers, oud-premier van Nederland, vindt het niet vreemd dat veel Nederlanders zeer waarschijnlijk tegen de nieuwe Europese grondwet gaan stemmen. In het programma Netwerk verklaarde hij dat veel mensen het niet zijn gewend dat er referenda worden gehouden en dat het de laatste tijd wel erg hard is gegaan met de Europese grondwet.

De oud-premier verwacht een lage stemopkomst op 1 juni. In tegenstelling tot wat de meeste politici zeggen vindt Lubbers het geen drama wanneer de Nederlanders massaal nee-stemmen. Wel gaf hij aan dat een "nee" de Nederlandse positie binnen Europa kan schaden.

Overigens maakt EC-voorzitter Barroso zich grote zorgen over de Nederlandse peilingen over de referendumstemming. Ook over de peilingen in Frankrijk maakt Barroso zich grote zorgen.