Minister wil debat over evolutie en schepping

Maria van der Hoeven nieuwsOnderwijs-minister Maria van der Hoeven (CDA) wil een debat over de evolutietheorie en de scheppingsgedachte. Van der Hoeven is daarbij van mening dat erkend moet worden 'dat de evolutietheorie niet compleet is, dat we nog steeds nieuwe dingen ontdekken'. Afgelopen week kwam een rector van een protestants-christelijke Groningse school in het nieuws, die niet tolereert dat leraren uitgaan van de evolutietheorie.

De CDA-bewindsvrouw wil op haar departement een hoorzitting organiseren om een dialoog op gang te brengen tussen wetenschappers en aanhangers van de scheppingsgedachte. Ze wil daarbij wetenschappers als medicus Piet Borst en bioloog Ronald Plasterk uitnodigen, en mensen van diverse religieuze signatuur. Op de bijeenkomst zou ook een plaats moeten worden ingeruimd voor nanotechnoloog Cees Dekker, een aanhanger van de Intelligent Design theorie (ID). De minister gaf onlangs op haar weblog al blijk van haar interesse in ID, een Amerikaanse stroming die een 'bewust ontwerp' vermoedt achter het leven op aarde.

Van der Hoeven wil ID niet als leerstof aan het onderwijs opleggen, maar hoopt wel op een serieus debat. Ze zegt af te willen van het 'hokjesdenken'. "Als er verschillende opvattingen over evolutie zijn, moeten we die naast elkaar zetten." In de wetenschapswereld is ID echter omstreden, en wordt het als verkapte vorm van 'creatonisme' gezien, welke uitgaat van het bijbelse scheppingsverhaal. De darwinistische evolutietheorie wijst elke bovennatuurlijke verklaring voor het leven af.