Balkenende laat zich niet gek maken

Onze premier Jan Peter Balkenende laat zich niet gek maken door opiniepeilingen waaruit naar voren komt dat het vertrouwen verder tanende is. Volgens de premier komt de afrekening van het kabinetsbeleid pas in 2007, wanneer er weer nieuwe verkiezingen zullen zijn.

Dit zei Balkenende vandaag tijdens het verantwoordingsdebat in de Tweede Kamer. Hij gaf een weerwoord tegen de oppositie, die opmerkte dat er voor het saneringsbeleid van het kabinet te weinig draagvlak in de samenleving is. Recente onderzoek heeft laten zien dat nog negentien procent het huidige kabinet ziet zitten, een dieptepunt.

Balkenende refereerde in zijn weerwoord aan vorige kabinetten. Zo kregen de kabinetten van Lubbers en Kok in eerste instantie ook weinig steun vanwege harde maatregelen. "Leiderschap betekent die dingen doen die nodig zijn", aldus Balkenende.

De premier is het oneens met de geluiden dat zijn kabinet enkel op de harde cijfers is gefocust. Iets wat PvdA-leider Bos tijdens het debat zei. Daarnaast is de Algemene Rekenkamer in grote lijnen positief over het beleid van de ministeries.