Softwarepiraterij in Nederland relatief laag

the-undertaker en Rthm hadden ons via de nieuws-submit te melden:

Uit de vandaag gepresenteerde Global Piracy Study van de Business Software Alliance blijkt dat in 2004 dertig procent van alle gebruikte software in Nederland illegaal was. In 2003 was dit nog 33 procent. Nederland zit hiermee in de top-20 van landen met het laagste percentage aan illegale software.

De daling van drie procentpunt is bovendien de grootste daling in alle landen, samen met Zwitserland en Ierland die de piraterij even sterk wisten terug te dringen. De financiële schade voor producenten nam wel toe tot van 490 miljoen dollar in 2003 tot 628 miljoen dollar in 2004.

In de EU is 35 procent van de software illegaal en is de waarde van de onrechtmatig gebruikte software 12,1 miljard dollar. In Noord-Amerika is het percentage slechts 22 en is de schade 7,5 miljard dollar. In China is negentig procent van de software illegaal en dat kost de softwareproducenten 3,5 miljard dollar aan gemiste inkomsten.