'Terugsturen Antillianen geen probleem'

Pim_In_Memoriam had ons via de nieuws-submit te melden:

Er zijn geen juridische belemmeringen om in de toekomst Antilliaanse en Arubaanse probleemjongeren terug te sturen, zo hebben minister Rita Verdonk van Vreemdelingenzaken & Integratie en minister Alexander Pechtold van Koninkrijksrelaties gisteren aan de Tweede Kamer laten weten. Terugsturen is volgens de bewindslieden gewoon mogelijk binnen de bestaande verdragen. De ministers benadrukten wel dat ze graag willen samenwerken met de eilanden, maar dat Nederland desnoods eenzijdig toelatings- of vestigingseisen kan stellen.

Het kabinet stemde vrijdag al in met de plannen van Verdonk en Pechthold. Tijdens het Kamerdebat van gisteren bleek een ruime meerderheid van in elk geval CDA, VVD, D66, LPF en SGP het roerend eens met die plannen. Verdonk hoopt binnen een jaar wettelijk geregeld te hebben dat de terugstuurregeling kan gelden voor Antilliaanse en Arubaanse jongeren die zonder zicht op werk of studie afreizen naar Nederland, voor minderjarige jongeren die naar ons land komen zonder een Nederlandse voogd, en voor criminele Antillianen en Arubanen.

De linkse partijen in de Kamer, zoals SP en GroenLinks, hadden geen goed woord over voor de plannen. GroenLinks-Kamerlid Naima Azough noemde ze ''moreel verwerpelijk'' en een vorm van ''verbanning''. VVD en LPF vonden de plannen daarentegen nog niet ver genoeg gaan. Zo pleitte Kamerlid Ruud Luchtenveld ervoor om criminele Antillianen die in Nederland zijn veroordeeld, hun straf in eigen land te laten uitzitten. Maar volgens Verdonk is dat juridisch niet mogelijk, zonder instemming van de veroordeelde.

Diverse Antilliaanse en Arubaanse organisaties lieten voor het debat weten het ''apartheidsbeleid'' van het kabinet verwerpelijk te vinden.