'Pinkstermaandag niet inruilen voor suikerfeest'

Het CNV wil de tweede pinksterdag als een nationale vrije dag behouden en in geen geval inruilen voor een niet-christelijke vrije dag zoals een wereldreligiedag of het suikerfeest, zoals door onder meer oud VVD-leider Hans Dijkstal is voorgesteld. De vakcentrale ziet liever dat er een nieuwe feestdag bijkomt, dan dat het ten koste van een bestaande feestdag zou gaan. Het beoogde doel van de ingeleverde vrije dag is de verbroedering van christenen en andere geloven. Het CNV denkt dat het plan juist het tegenovergestelde zal bereiken. Bovendien wijst het CNV erop dat Nederland met zeven vrije feestdagen het laagste aantal in Europa heeft. Frankrijk, dat onlangs de pinkstermaandag afschafte als feestdag, heeft er nog altijd tien over.

Eerder dit jaar pleitte staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken al voor de invoering van twee vrije dagen naar keuze. Ook haar ging het daarin te ver om een christelijke feestdag op te offeren voor een niet-christelijke feestdag.

Pinksteren
De naam Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord 'pentekoste' dat vijftigste (dag) betekent. De eerste Pinksterdag is de vijftigste dag na Pasen. Er wordt herdacht dat de Heilige Geest neerdaalde over de apostelen. Deze geschiedenis wordt beschreven in het Nieuwe Testament (De Handelingen der Apostelen 2:1-6). Op Pinksteren verspreidden zich tongen van vuur over de apostelen, waardoor deze alle volken in hun eigen taal konden toespreken om het christendom op aarde te verspreiden.