Rector vindt evolutietheorie niet kunnen

De rector van het protestants-christelijke Augustinus College in Groningen heeft in een interview met het Dagblad van het Noorden laten weten dat hij niet tolereert dat een leraar voor de klas vertelt dat hij de evolutietheorie aanhangt. De evolutietheorie is strijdig met het scheppingsverhaal dus een protestants-christelijke leraar mag van rector Peter Boon uit Ten Boer niet die 'strijdige' theorie aanhangen.

Onderwijzers op het College vinden de uitspraak van Boon te gek voor woorden. Zij menen dat de evolutietheorie goed kan samengaan met het christelijk geloof. Tegen de rector hebben ze gezegd zich gekwetst en niet serieus genomen te voelen.

Om de gemoederen te laten bedaren heeft Boon besloten een aantal dagen niet op school te verschijnen. Volgende week dinsdag is hij weer present. Tegen de krant liet hij gisteren weten dat hij zich niet genuanceerd genoeg heeft uitgedrukt: ''Dat spijt me oprecht.'' Boon bedoelde te zeggen ''dat een docent er niet mee kan volstaan voor de klas te verkondigen dat de mens van de aap afstamt. Dan můet er uitleg bij over de vraag hoe zich dat voor hem of haar verhoudt tot het christelijk geloof. Voor iedere christen is dat anders. Ook voor mij is dat een worsteling''.

PvdA-Kamerlid Mariette Hamer heeft inmiddels Kamervragen gesteld over het interview dat onder de kop 'Aanhanger evolutietheorie komt niet bij ons voor de klas' op 7 mei in het Dagblad van het Noorden verscheen.


Boon: paar dagen afwezig