Brein sleept providers voor rechter

Een onbekende FOK!ker had ons via de nieuws-submit te melden:

IcoonStichting Brein gaat in de aanval tegen vijf internetproviders die weigeren om klantgegevens af te staan aan de auteursrechtenorganisatie. Op 16 juni dient voor de rechtbank in Utrecht een civiele procedure. Daarin eist Brein dat Planet Internet, Chello, @Home, Wanadoo en Tiscali naam- en adresgegevens afstaan van in totaal 42 klanten die zich volgens de stichting schuldig maken aan illegale verspreiding van muziekbestanden en daarmee inbreuk plegen op het auteursrecht. De directeur van Brein, Tim Kuik, heeft de gang naar de rechter woensdag bevestigd.

Tot nog toe heeft Brein alleen de beschikking over de ip-adressen van de overtreders. De providers willen de klantgegevens uit privacyoverwegingen niet verstrekken aan de organisatie. Kuik is optimistisch over de zaak. "Er is duidelijk sprake van inbreuk op het auteursrecht. Deze mensen hebben de kans gehad om met ons te schikken. In een civiele procedure hebben wij recht op die gegevens", zo zei hij woensdag.

Al in april stuurde Brein via de providers vorderingen naar 32 illegale muziekaanbieders waarin hen een schikkingsvoorstel werd gedaan. Ook werd geëist dat ze in de toekomst geen auteursrechtelijk beschermd materiaal meer zouden uitwisselen en dat ze zich bovendien bekend zouden maken. Bleven de klanten in gebreke, dan wilde Brein via hun providers hun gegevens opeisen. Ook kondigde Brein al aan om de providers die die gegevens niet wilde verstrekken voor de rechter te zullen dagen. Wat dus nu gaat gebeuren.