Boycot Kinderboekenweek om thema 'magie'

Het thema van de eerstvolgende Kinderboekenweek, die in oktober wordt gehouden, is 'De Toveracademie'. Dat is tegen het zere been van protestants-christelijke basisscholen in Amsterdam, Zwolle en Friesland. Zij zullen dit jaar dan ook niet mee doen aan de Kinderboekenweek.

De Vereniging Bijbel & Onderwijs (B&O) stelt dat magie, zoals omschreven in Harry Potter, een duivels instrument is. Op hun website valt te lezen: ''Met het thema van de kinderboekenweek voor 2005, onder het thema 'magie', wordt definitief een grens overschreden. B&O wil ouders en scholen oproepen niet mee te doen aan het omvormen van christelijke scholen tot toveracademies. Daarom worden ouders opgeroepen hun kinderen van school te halen, zodra een school wordt omgevormd tot toveracademie. Scholen worden op dezelfde manier aangemoedigd hun school te sluiten.'' B&O zal een alternatieve christelijke kinderboekenweek gaan organiseren.

De Besturenraad, de belangenorganisatie voor christelijk onderwijs neemt het de stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB), die de Kinderboekenweek organiseert, kwalijk dat men geen rekening heeft gehouden met de gevoelens binnen de basisscholen.