Ajax-logo wordt deels aangepast

-AFCA- had ons via de nieuws-submit te melden:

De Ajax-supporters die sinds maart actie voerden om het nieuwe 'zielloze' clublogo te laten vervangen door het oude clublogo krijgen deels hun zin. Na een lange vergadering zijn het bestuur en de directie van Ajax het er met de Ledenraad van Ajax overeen gekomen dat het huidige logo zal worden herzien om recht te doen aan de 'historie, karakter en uitstraling' die het huidige logo volgens de supporters mist.

Herinvoering van het klassieke logo werd echter nadrukkelijk door het bestuur en de directie van de hand gewezen. Wel spraken zij de waardering uit voor het feit dat er "op professionele en positieve wijze campagne was gevoerd voor het oude logo" en erkenden zij dat er inderdaad een grote kracht en uitstraling uitging van het oude logo, maar andere zaken zoals compositie, typografie en indeling zijn in hun ogen niet meer geschikt zijn voor het huidige en toekomstige Ajax.

Na een indringende discussie stemde de Ledenraad in met het voorstel om logo aan te passen. Daarbij is expliciet aangegeven dat daarvoor overleg nodig is met supporters. Bestuur en directie hebben toegezegd dit op korte termijn te zullen doen en met voorstellen komen die dan aan de ledenraad kunnen worden voorgelegd.


Links het oude logo, rechts het huidige logo van Ajax.