18.000 mensen sterven te vroeg door luchtvervuiling

dadoc had ons via de nieuws-submit te melden:

Icoon Wetenschappelijk nieuwsElk jaar sterven 18.000 mensen tien jaar te vroeg aan de gevolgen van luchtvervuiling. Dat staat in de Milieubalans van het Milieu- en Natuurplanbureau. Schadelijke stoffen in de lucht zijn de boosdoeners. De prijs die we voor vuile lucht, water en grond betalen, is veel te hoog, zo stelt het bureau.

Vergeleken met andere Europese landen, is Nederland dicht bebouwd en bevolkt en heeft daardoor hogere emissies van schadelijke stoffen per vierkante kilometer. Bovendien heeft Nederland te maken met een grote bijdrage van vervuiling uit het buitenland. Verdergaande maatregelen zijn daarom nodig om de wettelijk vastgelegde kwaliteitsniveaus te bereiken, volgens het rapport. Wanneer vastgehouden wordt aan de wens om een gelijke concurrentiepositie voor bedrijven in stand te houden, kan dit op gespannen voet staan met het EU-streven naar een gelijke bescherming van burgers tegen een te lage milieukwaliteit.

Aanvullende Nederlandse maatregelen bestaan veelal uit ruimtelijke oplossingen, door vervuilingsbronnen ruimtelijk te scheiden van natuur of mensen. Nederland voorkomt op deze manier strengere nationale emissie-eisen boven op bestaand Europees emissiebeleid, en beschermt bedrijven zo tegen een verzwakking van de concurrentiepositie. Het scheiden van vervuilingsbronnen van natuur of mensen is echter niet altijd effectief, vooral niet bij hoge achtergrondconcentraties of bij een ruimtelijke versnippering van te beschermen natuur of mensen.