Politieke crisis dreigt in België

MOSA (herschreven) had ons via de nieuws-submit te melden:

Icoon politiek buitenland nieuws In België dreigt de federale regering van premier Guy Verhofstadt te vallen. Het grote struikelblok is de splitsing van het kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde (BHV). In het regeerakkoord was afgesproken het district op te delen in een Vlaams en een Franstalig deel, maar onderhandelingen zijn tot nog toe op niets uitgelopen. De premier zou het dossier tot 2007 "in de koelkast willen zetten."

Later vandaag zal Verhofstadt verslag uitbrengen bij Koning Albert II. Naar verluidt zal hij niet het ontslag van zijn regering vragen. Wel zou de regering vanmiddag in het parlement een vertrouwensstem vragen.

De discussie over BHV lijkt zich intussen te verplaatsen naar de Vlaamse regering. De christen-democraten, die niet in de federale regering zitten, willen niet tot 2007 op een oplossing wachten.