Premier waarschuwt voor NEE-stemmen EU-Grondwet

FOKwa en moonflower343 hadden ons via de nieuws-submit te melden:

Minister-president Jan Peter Balkenende heeft vandaag gezegd dat een Nederlands NEE tegen de Europese Grondwet ''niet goed is voor de internationale reputatie'' van ons land. De premier deed zijn uitspraak in een interview met RTL Nieuws.

De CDA-voorman gaat er nog steeds van uit dat de Nederlandse bevolking op 1 juni tijdens het referdum in meerderheid JA zal stemmen. De premier wilde niet ingaan op de situatie die ontstaat als de NEE-stemmers bij het referendum de overhand hebben. ''Speculeren daarover draagt niet bij aan een constructief debat''. De meeste fracties hebben weliswaar laten weten de uitslag van het referendum zwaar te zullen laten meewegen, maar toch verwacht de minister-president dat de Kamer de grondwet uiteindelijk zal goedkeuren. ''Gebeurt dat niet dan hebben we een probleem''.

Balkenende wees er verder op dat 85% (in zetels gemeten) van de Tweede Kamer voor de grondwet is: CDA, VVD, D66, PvdA, GroenLinks en de Groep Lazrak. Tegen zijn LPF, ChristenUnie, SGP, SP en Wilders.

Redenen om JA te stemmen zijn volgens de premier dat het met de grondwet mogelijk wordt het terrorisme beter te bestrijden, een effectiever economisch beleid valt te voeren en dat de grondwet leidt tot meer democratie in de EU.