'Hersenen van hetero anders dan van homo'

Zweedse onderzoekers hebben een vermoeden dat de hersenen van homo's en hetero's van elkaar verschillen. Dit is gebaseerd op de constatering dat bepaalde bestanddelen van het mannelijk zweet de hersenen van homoseksuele mannen en heteroseksuele vrouwen stimuleren terwijl heteroseksuele mannen er niet op reageren. De onderzoekers stellen dat hun studie de rol van feromonen bij menselijk contact bevestigt.

Het onderzoek werd uitgevoerd door twaalf vrouwen, twaalf heteroseksuele mannen en twaalf homoseksuele mannen aan zogenaamde feromonen te laten ruiken. Dat zijn lokstoffen die door onder andere dieren worden geproduceerd met als doel het gedrag van andere individuen van dezelfde soort te beïnvloeden. Bij het onderzoek gaven de heteroseksuele mannen geen reacties op de stof.

In Nederland zorgen studies naar mogelijk lichamelijke oorzaken van hetero- en homoseksualiteit regelmatig voor beroering in de homowereld. Zo concludeerde hersendeskundige Swaab eind jaren tachtig dat hersenen van homoseksuelen dezelfde verschillen vertoonden en dat hun seksuele voorkeur een biologische oorzaak zou kunnen hebben. Swaabs uitspraken werden hem niet in dank afgenomen. Zowel in de homowereld werd er felle kritiek op geuit en ook werden er Kamervragen gesteld.

De resulaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences.