Meerderheid tegen Europese grondwet

Dora_van_Crizadak herschreef en submitte het volgende bericht:

Steeds meer Nederlanders geven aan dat ze bij het referendum op 1 juni tegen de Europese grondwet zullen stemmen. De Europese Barometer van deze week geeft aan dat 62 procent tegen de grondwet is en slechts 38 procent voor. Niet-stemmers en mensen die het nog niet weten zijn bij deze cijfers buiten beschouwing gelaten. Deze percentages liggen hoger dan in Frankrijk, waar uit recente peilingen blijkt dat er toch een nipte meerderheid voor de grondwet is.

Het aantal Nederlanders dat zegt bij het referendum tegen de grondwet te stemmen, neemt al twee weken toe. Lange tijd liet de Barometer zien dat de grondwet met een comfortabele meerderheid zou worden goedgekeurd, maar vorige week kwam daar verandering in. Toen was er voor het eerst een kleine voorsprong voor de tegenstemmers.

Hoewel deze nieuwe peiling goed nieuws is voor tegenstanders van de grondwet, moeten zij ook niet te vroeg juichen. Zestien procent van de stemgerechtigden is nog onbeslist. Dat is van belang omdat maar liefst 61 procent niet van plan is om op 1 juni zijn stem te laten horen.