Marokkanen verdiepen zich in Westerbork

Icoon Binnenlands nieuws Een groep van vierhonderd Marokkaanse jongeren uit verschillende steden in de randstad heeft gezamelijk een bezoek gebracht aan herinneringscentrum Kamp Westerbork. Daar werden tijdens de Tweede Wereldoorlog meer dan 100.000 Nederlandse joden weggevoerd naar de vernietigingskampen.

De groep Marokkanen was samen met een aantal joodse jongeren er heen gegaan. Ook was er een groep Marokkaanse probleemjongeren uit Amsterdam onder de bezoekers. Het bezoek had als doel de identiteit van Marokkaanse Nederlanders te versterken, aldus A. Chraou van de stichting Diversity Affairs, die de trip organiseerde.

Door de reis zou het imago van Marokkanen moeten verbeteren en de integratie bevorderd worden. Daarnaast was het de bedoeling interesse in de Nederlandse geschiedenis te wekken en het antisemitisme af te keuren.

Ook werd stilgestaan bij de rol die Marokkanen hebben gespeeld in het verzet tegen de nazi's, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Velen weten nauwelijks iets over de bijdrage die de Marokkanen hebben geleverd aan de bevrijding van de bezette landen. Zo vochten Marokkanen ook mee voor de bevrijding van Europa en de bevrijding van Nederland in 1945.