Rekenen en Nederlands moet beter op pabo

Pabo-studenten die na na het eerste jaar van hun opleiding nog onvoldoendes halen voor Nederlands en rekenen, moeten de opleiding verlaten. Deze regeling heeft minister Maria van der Hoeven (Onderwijs) vrijdag gemaakt met de lerarenopleidingen. De minister verklaarde tot deze regeling te zijn over gegaan omdat veel studenten die een opleiding voor onderwijzer volgen, onvoldoende kunnen rekenen.

Alle studenten die de pabo willen volgen moeten voortaan voor de opleiding een toets rekenen en taal maken. Is het niveau onvoldoende, dan krijgen ze bijlessen. Na het eerste pabo jaar krijgen de leraren-in-spť nog een test. Studenten die die test niet halen krijgen een bindend studieadvies iets anders te zoeken. Welk niveau de studenten moeten halen, mogen de opleidingen zelf bepalen.