Dreiging radicaal-islamitisch terreur blijft

static had ons via de nieuws-submit te melden:

Uit het jaarverslag over 2004 van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) blijkt dat de dreiging van een terreuraanslag van een radicaal-islamitische terreurbeweging op Nederlandse bodem nog steeds reŽel is. Alleen verschuift de dreiging wel van internationale netwerken naar lokale Nederlandse groepen.

Volgens de AIVD vormt het optreden van de man die vastzit voor de moord op Theo van Gogh, Mohammed B., een inspiratie voor andere moslimjongeren. AIVD-directeur Van Hulst kan niet aangeven om hoeveel Nederlandse netwerken het gaat: ''maar het zijn er ten minste een aantal''. Hierbij aangesloten zijn radicale moslimjongeren die zich niet alleen laten inspireren door Mohammed B., maar ook door de gebeurtenissen in Irak.

Van Hulst benadrukt dat maar een zeer klein deel van de in Nederland wonende orthodoxe moslims uit radicale islamieten bestaat die bereid zijn geweld te gebruiken. Via internet (websites en chatboxen) vinden recruteurs steeds makkelijker hun weg tot deze jongeren. Ook doen radicaliserende moslims op internet steeds meer inspiratie op. Verder zag de veiligheidsdienst vorig jaar voor het eerst een toename van radicalisering in Turkse netwerken, maar ''gelukkig in zeer geringe mate''.

Ook in andere Europese landen ontstaat het beeld dat lokale groepen een steeds grotere terreurbedreiging vormen. De doelwitten van een terroristische aanslag verschuiven van grote objecten met veel slachtoffers naar aanslagen op een enkel individu. Dit bemoeilijkt de opsporing.


B., inspiratie voor radicale jongeren.