CIA: Geen WMD's gevonden in Irak

stbabylon had ons via de nieuws-submit onderstaand herschreven bericht te melden:

Gisteren heeft een hoge wapeninspecteur van de CIA in Irak bekendgemaakt dat de zoektocht naar massavernietigingswapens zo ver is doorgevoerd als nog geloofwaardig is. Tijdens hun zoektocht hebben ze niks gevonden. Hiermee is het onderzoek naar de mogelijke wapenprogramma's van Saddam Hoessein, die aan de invasie van 2003 ten grondslag lag, afgerond.

Charles Duelfer, hoofd van de Iraq Survey Group, is van mening dat het niet langer nodig is om gevangenen vast te houden die iets van de massavernietigingswapens af kunnen weten. Hij maakte echter niet bekend om hoeveel gevangenen het gaat. De beslissing om de gevangenen vrij te laten ligt in de handen van de Irakese autoriteit.

De groep heeft wel een waarschuwing uitgegeven met betrekking tot de wapenexperts die Saddam Hoessein in het verleden had. Deze wetenschappers en soldaten zouden kunnen gaan werken voor vijandelijke regeringen of terroristen. Verder maakte de groep bekend dat er nog wel kleine hoeveelheden chemische wapens gevonden kunnen worden. Ook deze zouden in de handen kunnen komen van partijen die Amerika vijandelijk gezind zijn.

Er blijft in Irak nog wel een klein team achter die door gaat met het onderzoeken van documenten en het zoeken naar massavernietigingswapens.