Brommergeluid meest irritant

Uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat Nederlanders zich qua geluidsoverlast het meest storen aan knetterende brommers. In het algemeen ergeren ''we'' ons het meest aan het geluid van verkeer en dat neemt bovendien alleen maar toe.

Het RIVM onderzoekt eens in de vijf jaar aan welk geluid de Nederlanders zich gevoelsmatig het meeste storen. De meest recente peiling geeft aan dat 3,7 miljoen mensen zich aan het verkeer op de wegen stoort. Sinds de vorige peiling is ook de ergernis over het treinverkeer toegenomen. Overlast door vliegtuiglawaai werd juist iets minder.


Irriterend geluid