'Criminele Marokkanen niet uit te zetten'

Pim_In_Memoriam, -Rick, Vince_Taylor en pegakemi hadden ons via de nieuws-submit te melden:

Ons land kan niet het Nederlanderschap afpakken van Marokkaanse jongeren met een dubbele nationaliteit die te boek staan als straatcriminelen. Volgens minister Donner van Justitie bevat de Rijkswet op het Nederlanderschap geen bepaling op grond waarvan de Nederlandse nationaliteit kan worden ontnomen wegens agressie en straattereur. Donner overweegt ook niet om zo'n bepaling in te voeren.

De minister reageerde hiermee op vragen van Kamerlid Geert Wilders, die opheldering wilde over ernstige misdragingen van jonge Marokkanen in de Utrechtse wijk Zuilen. Eerder dit jaar had Wilders al gezegd dat Nederland alle Marokkaanse raddraaiers bij herhaalde straatterreur het land moet uitzetten.

Donner zegt dat op basis van het Europees Nationaliteitsverdrag, dat Nederland mede heeft ondertekend, het volgens hem niet toegestaan is het Nederlanderschap in te trekken van iemand die straatterreur pleegt of eraan deelneemt. Dat is alleen mogelijk als sprake is van (criminele) gedragingen die de ''essentiële belangen van de staat'' wezenlijke schade toebrengen. Te denken valt dan aan zaken als hoogverraad en spionage voor een andere staat.

De kwestie om Marokkaanse reljeugd die zich keer op keer blijft misdragen terug te sturen naar Marokko speelt al langer. In 2002 opperde toenmalig LPF-minister Nawijn de mogelijkheid om criminele Marokkanen uit te zetten, hetgeen hem op veel kritiek kwam te staan. En Pim Fortuyn zei ooit over het terugsturen van Marokkaanse straatcriminelen: ''Iedereen die hier binnen is, blijft hier binnen. Ik wil niemand zijn burgerrechten ontnemen. Het zijn onze Marokkaanse rotjongens, daar kunnen we koning Hassan niet mee opschepen. We hebben ze zelf binnengelaten, dan zullen we het ook zelf moeten oplossen. Als je hier geboren en getogen bent, heb je burgerrechten, punt.''