Premier: 'Respecteer handweigerende imam'

draaier had ons via de nieuws-submit te melden:

Icoon politiek binnenland nieuws Islamitische geestelijken die weigeren vrouwen een hand te geven, moeten gewoon worden gerespecteerd. Dat zei premier Balkenende vandaag tijdens het gehouden normen- en waardendebat in de Tweede Kamer. Hiermee vaart de premier een andere koers dan minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie.

Die gaf aan 'not amused' te zijn toen de radicale Tilburgse imam Ahmad Salam haar weigerde een hand te geven omwille van zijn geloofsovertuiging. Dat voorval vond in november van het vorige jaar plaats. Volgens Balkenende kan de samenleving pas vreedzaam zijn wanneer iedereen elkaar respecteert.

"Als je hier bent moet je ook bepaalde gebruiken overnemen", legde de CDA-premier uit. De premier is van mening dat elke Nederlander maar ook de allochtonen hiermee rekening dienen te houden. GroenLinks-fractievoorzitter Femke Halsema ontlokte de premier de opmerking toen hij zijdelings inging op het voorval.